BIP UM Żywiec - logoBIP UM Żywiec - seperatorBIP UM Żywiec - nagłówek
Warunki ponownego wykorzystywania informacji udostępnionej przez Urząd Miejski w Żywcu w inny sposób niż poprzez umieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Żywcu oraz na stronie internetowej Miasta Żywca

1. Podmiot wykorzystujący informację udostępnioną przez Urząd Miejski w Żywcu poprzez:

-     wyłożenie lub wywieszenie w jego siedzibie;

-     wywieszenie na tablicach informacyjnych zlokalizowanych poza jego siedzibą;

-     umieszczenie na portalach społecznościowych;

-     umieszczenie we wszelkich jego materiałach promocyjnych i informacyjnych (niezależnie o nośnika tych informacji)

jest zobowiązany:

1)   poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu Miejskiego w Żywcu;

2)   wypełnienia obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

2. Gmina Miasta Żywiec nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji, o których mowa w pkt 1., w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

3. Informacja, o której mowa w pkt. 1, spełniająca cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiąca bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, może być ponownie wykorzystywana pod warunkiem:

1)   nienaruszania prawa własności intelektualnej i praw autorskich przysługujących osobom trzecim;

2)   wypełnienia obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-06-15 Tomasz Buś 2016-06-15 09:00:37
(Krzysztof Niemiec)
2016-06-16 09:01:15
(Bogdan Hebda)
Wyświetl historię zmian dokumentu « powrót do listy

© 2016 UM Żywiec

projekt i wykonanie