BIP UM Żywiec - logoBIP UM Żywiec - seperatorBIP UM Żywiec - nagłówek
Informacja o przysługujących środkach prawnych
  1. Od decyzji Burmistrza Miasta Żywca, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żywca. Odwołanie takie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
    Od decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej w następstwie rozpatrzenia wyżej wymienionego odwołania, stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę taką wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej.
  2. Burmistrz Miasta Żywca, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystanie, może przedstawić wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W razie otrzymania sprzeciwu Burmistrz Miasta Żywca, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub/oraz o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Od wyżej wymienionej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żywca. Odwołanie takie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Od decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej, w następstwie rozpatrzenia wyżej wymienionego odwołania, stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę taką wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2016-06-15 Tomasz Buś 2016-06-15 09:03:48
(Krzysztof Niemiec)
2016-06-15 09:03:48
(Krzysztof Niemiec)
Wyświetl historię zmian dokumentu « powrót do listy

© 2016 UM Żywiec

projekt i wykonanie