BIP - Urząd Miejski w Żywcu

logo BIP

URZĄD MIEJSKI w ŻYWCU
34-300 ŻYWIEC RYNEK 2
Tel: 33 475-42-00,  33 475-42-01, 33 475-42-03 
Fax: 33 475-42-02.
http://www.zywiec.pl   

 

e-mail: sekretariat@zywiec.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

/5l4k46mnx7/skrytka

 Uwaga! Powyższy adres e-mail nie służy do przyjmowania ofert handlowych związanych ze szkoleniami, publikacjami książkowymi, poradnikami itp.

 

RACHUNEK BANKOWY
Bank PEKAO S.A. O/Żywiec.
31 1240 4142 1111 0000 4826 6196

 

 

Oferty związane ze szkoleniami, publikacjami książkowymi, poradnikami itp. należy przesyłać wyłącznie na adres:

 

 oferty.handlowe@zywiec.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI