BIP - Urząd Miejski w Żywcu

logo BIP

Zgromadzenia Publiczne

Organizator zgromadzenia: Towarzystwo Patrotyczne Żywiecczyzny

Miejsce zgromadzenia: Plac przy Pomniku Grunwaldzim w Żywcu

Data zgromadzenia: 14.08.2021 r.

Godzina rozpoczęcia zgromadzenia: 18.00

Godzina zakończenia zgromadzenia: 20.00

Celzgromadzenia:Śpiewanie polskich pieśni legionowych i patrotycznych