BIP - Urząd Miejski w Żywcu

logo BIP

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy, położonej przy ul. Futrzarskiej w Żywcu

Żywiec, dn. 31.07.2023 r.

 

                                

 BURMISTRZ MIASTA ŻYWCA

podaje wykaz nieruchomości

 

przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat gruntu
stanowiącego część działki nr 2704/1, położonej w Żywcu przy ul. Futrzarskiej.

 

  1. Stan prawny: władanie Gminy Żywiec
  2. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,0300 ha
  3. Opis nieruchomości: teren zieleni nieurządzonej, na którym znajduje się budynek gospodarczy nietrwale związany z gruntem
  4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: KDd – tereny publicznych dróg dojazdowych
  5. Czynsz dzierżawny: 110,- zł brutto miesięcznie
  6. Termin wnoszenia opłat: do ostatniego dnia każdego miesiąca
  7. Zasady aktualizacji opłat: corocznie z dniem 1 stycznia, waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego waloryzację stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, o ile wskaźnik będzie wyższy niż 100, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  8. Okres dzierżawy: 3 lata
  9. Cel dzierżawy: ogródek przydomowy
  10. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości.

 

 

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-07-31 Wojciech Gołek 2023-07-31 11:25:02
(Kinga Górowicz)
2023-07-31 11:25:02
(Kinga Górowicz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-07-31 11:25:02 Kinga Górowicz dodanie nowego wpisu