BIP - Urząd Miejski w Żywcu

logo BIP

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy, położonej na Os. Pod Grapą w Żywcu

Żywiec, dn. 01.08.2023 r.

 

 

                                                       

 BURMISTRZ MIASTA ŻYWCA

podaje wykaz nieruchomości

 

przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat gruntu
stanowiącego część działki nr 4707/45, położonej w Żywcu na Os. Pod Grapą.

 

  1. Stan prawny: własność Gminy Żywiec, księga wieczysta nr BB1Z/00086675/6
  2. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,0038 ha
  3. Opis nieruchomości: teren utwardzony z wiatą śmietnikową
  4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 5MW2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
  5. Czynsz dzierżawny: 300,- zł brutto miesięcznie
  6. Termin wnoszenia opłat: do ostatniego dnia każdego miesiąca
  7. Zasady aktualizacji opłat: corocznie z dniem 1 stycznia, waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego waloryzację stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, o ile wskaźnik będzie wyższy niż 100, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  8. Okres dzierżawy: 3 lata
  9. Cel dzierżawy: grunt pod wiatą śmietnikową
  10. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości.

 

 

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-08-01 Wojciech Gołek 2023-08-01 12:59:36
(Kinga Górowicz)
2023-08-01 12:59:36
(Kinga Górowicz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-08-01 12:59:36 Kinga Górowicz dodanie nowego wpisu