BIP - Urząd Miejski w Żywcu

logo BIP

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy, położonej przy al. Jana Pawła II w Żywcu

Żywiec, dn. 15.09.2023 r.

 

                                              

 

BURMISTRZ MIASTA ŻYWCA

 

podaje wykaz nieruchomości

 

przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, na okres 13 miesięcy, części działki nr 183/1, położonej w Żywcu przy al. Jana Pawła II.

 

  1. Stan prawny: własność Gminy Żywiec, księga wieczysta nr BB1Z/00095808/4
  2. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,0400 ha
  3. Opis nieruchomości: niezagospodarowany, płaski teren
  4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: ZP1 - Tereny zieleni związanej z zainwestowaniem miejskim, parki, skwery, zieleńce, zieleń izolacyjna, zadrzewienia  
  5. Czynsz dzierżawny: 1200,-zł netto  miesięcznie + podatek 23% VAT.
  6. Termin wnoszenia opłat: do ostatniego dnia każdego miesiąca
  7. Okres dzierżawy: 13 miesięcy
  8. Cel dzierżawy: teren składowy, plac manewrowy
  9. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości.

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-09-15 Wojciech Gołek 2023-09-15 09:19:00
(Kinga Górowicz)
2023-09-18 09:54:56
(Wojciech Gołek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-09-18 09:54:56 Wojciech Gołek zmiana danych wpisu
2023-09-15 09:22:06 Kinga Górowicz zmiana danych wpisu
2023-09-15 09:19:00 Kinga Górowicz dodanie nowego wpisu