BIP - Urząd Miejski w Żywcu

logo BIP

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży położonej w Żywcu w rejonie ul. Makowej

Burmistrz Miasta Żywca

 

podaje wykaz nieruchomości

 

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w Żywcu w okolicy ulicy Makowej.

  1. Stan prawny: własność Gminy Żywiec, działki nr 11740/217, 11740/218, 11740/219 i 11740/221 powstałe z działki nr 11740/188 objętej księgą wieczystą nr  BB1Z/00051328/5.
  2. Powierzchnia działki: 11740/217 powierzchnia 0,0033 ha, 11740/218 powierzchnia 0,0029 ha, 11740/219 powierzchnia 0,0015 ha i 11740/221 powierzchnia 0,0034 ha.
  3. Opis nieruchomości: Teren płaski, częściowo ogrodzony, użytkowany jako ogródki przydomowe.   
  4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: A3.2-5MN1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  5. Cena nieruchomości: 11740/217 - 4096,-zł brutto, 11740/218 - 3595,-zł brutto, 11740/219 - 1860,-zł brutto,  11740/221  - 4220,-zł brutto
  6. Cel sprzedaży: sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przylegających o adresach ul. Makowa 26, 28, 30, 32. Sprzedawane działki nie mogą być zagospodarowane jako samodzielne nieruchomości.
  7. Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą wniosek o nabycie  w terminie do dnia 30.10.2023 r.
  8. W przypadku braku wniosków w podanym powyżej terminie od osób uprawnionych do pierwszeństwa w nabyciu, nieruchomości zostaną sprzedane.

 

 

Żywiec, 18.09.2023 r.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-09-18 Wojciech Gołek 2023-09-18 09:48:09
(Wojciech Gołek)
2023-09-26 08:55:58
(Wojciech Gołek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-09-26 08:55:58 Wojciech Gołek zmiana danych wpisu
2023-09-18 09:48:09 Wojciech Gołek dodanie nowego wpisu