BIP - Urząd Miejski w Żywcu

logo BIP

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy położonej w Żywcu w rejonie ul. KEN

Żywiec, dn. 13.10.2023 r.

                                                    

  

BURMISTRZ MIASTA ŻYWCA

 

podaje wykaz nieruchomości

 

 

przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat części działki nr 2972/52, położonej w Żywcu przy skrzyżowaniu ulic KEN i Południowej.

 

 1. Stan prawny: własność Gminy Żywiec, księga wieczysta nr BB1Z/00061236/6
 2. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,0011 ha
 3. Opis nieruchomości: teren utwardzony w obrębie kompleksu garaży, wydzielone miejsce parkingowe
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 1KD – tereny usług
  komunikacyjnych
 5. Czynsz dzierżawny: 65,47 zł brutto w stosunku miesięcznym
 6. Termin wnoszenia opłat: do ostatniego dnia każdego miesiąca
 7. Zasady aktualizacji opłat: corocznie z dniem 1 stycznia, waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech
  kwartałów roku poprzedzającego waloryzację stawki, w stosunku
  do analogicznego okresu roku poprzedniego, o ile wskaźnik będzie wyższy niż 100, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 8. Okres dzierżawy: 3 lata
 9. Cel dzierżawy: miejsce postojowe dla samochodu osobowego
 10. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których
  ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-10-13 Wojciech Gołek 2023-10-13 08:43:39
(Wojciech Gołek)
2023-10-13 08:43:39
(Wojciech Gołek)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-10-13 08:43:39 Wojciech Gołek dodanie nowego wpisu