BIP - Urząd Miejski w Żywcu

logo BIP

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy, położonej przy ul. Liliowej w Żywcu

Żywiec, dn. 8.11.2023 r.

 

 

                                                        

 

BURMISTRZ MIASTA ŻYWCA

podaje wykaz nieruchomości

 

przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, stanowiącej część działki nr 11718/2 i nr 11716/3, położonej w Żywcu przy ul. Liliowej.

 

  1. Stan prawny: własność Gminy Żywiec, działka nr 11718/2 księga wieczysta nr BB1Z/00062961/4, działka nr 11716/3 księga wieczysta nr BB1Z/00080833/0
  2. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy: 0,0625 ha
  3. Opis nieruchomości: teren nieuporządkowany, zadrzewiony i zakrzaczony
  4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: ZL – Tereny lasów i obszarów z możliwością zalesienia; 5MN1 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w budynkach o powierzchni maksimum 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
  5. Czynsz dzierżawny: 230,63 zł brutto w stosunku miesięcznym
  6. Termin wnoszenia opłat: do ostatniego dnia każdego miesiąca
  7. Zasady aktualizacji opłat: corocznie z dniem 1 stycznia, waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego waloryzację stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, o ile wskaźnik będzie wyższy niż 100, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  8. Okres dzierżawy: 3 lata
  9. Cel dzierżawy: ogródek przydomowy, poprawa zagospodarowania nieruchomości oznaczonej numerami działek 11716/4, 11715/2 i 11714/3
  10. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie 21 dni, podczas których ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości.

 

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-11-08 Wojciech Gołek 2023-11-08 14:31:44
(Kinga Górowicz)
2023-11-08 14:31:44
(Kinga Górowicz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-11-08 14:31:44 Kinga Górowicz dodanie nowego wpisu