BIP - Urząd Miejski w Żywcu

logo BIP

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC W SPRAWIE PLANOWANYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŻYWIEC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC W SPRAWIE PLANOWANYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŻYWIEC

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), uchwały nr LVI/479/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Żywca (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. nr 98. Poz. 1592) oraz zgodnie z Uchwałą NR LXII/436/2022 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Żywiec na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Burmistrz Miasta Żywiec informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Miasta Żywiec na lata 2023-2030.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Żywiec na lata 2023-2030.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 13.09.2023 roku do 17.10.2023 roku:

  • w formie pisemnej poprzez:
  • formularz uwag pisemny - dostępny do pobrania na stronie internetowej Miasta, który należy wypełnić i przesłać:
    • na adres mailowy: sekretariat@zywiec.pl lub
    • pocztą na adres:

Urząd Miejski w Żywcu, Rynek 2, 34-300 Żywiec, lub

  • dostarczyć bezpośrednio na dziennik podawczy do Urzędu Miejskiego w Żywcu.
  • ustnie oraz pisemne podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się:
    • w dniu 27.09.23 – będziemy do Państwa dyspozycji w godzinach 15.00-17.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej tj.pokój nr 201A Urzędu Miejskiego w Żywcu

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Żywiec na lata 2023-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej / Informator/konsultacje https://www.bip.zywiec.pl/item/7528 Miasta Żywiec oraz w Urzędzie Miejskim w Żywcu do wglądu w pokoju 107 - Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego, w godzinach  12:00 -15:00

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pn. „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja”, finansowanego z MF EOG 2014-2021 oraz z budżetu państwa.


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
projekt strategii rozwoju miasta DO KONSULTACJI 11.09 Żywiec_wersja do konsultacji.pdf 2023-09-13 08:38:00 3.4 MB
Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Żywiec 2023-2030.docx 2023-09-13 08:37:00 55 kB
Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta Żywiec 2023-2030 PDF.pdf 2023-09-13 08:37:00 168 kB
ogłoszenie konsultacje strategia.pdf 2023-09-15 15:07:00 392 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-09-13 Ryszard Golec 2023-09-13 08:36:06
(Anna Czerwińska)
2023-09-26 11:19:42
(Anna Czerwińska)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-09-26 11:19:42 Anna Czerwińska zmiana danych wpisu
2023-09-15 15:07:44 Anna Czerwińska dodanie nowego zalacznika
2023-09-15 12:11:48 Anna Czerwińska zmiana danych wpisu
2023-09-13 08:38:02 Anna Czerwińska dodanie nowego zalacznika
2023-09-13 08:37:38 Anna Czerwińska dodanie nowego zalacznika
2023-09-13 08:37:29 Anna Czerwińska dodanie nowego zalacznika
2023-09-13 08:36:06 Anna Czerwińska dodanie nowego wpisu